• Nazwa Banku: Santander Bank Polska SA
    Nr rachunku: 02 1090 1838 0000 0001 4827 7911
    Tytuł: "Twój numer zamówienia"
    Nazwa odbiorcy:  P.P.H.U. Bagdad Tadeusz Krzanowski
    Adres: Librantowa 187, 33-300 Nowy Sącz